Beste AI-contentschrijver

Beste AI-contentschrijver

Creëer SEO-geoptimaliseerde en unieke inhoud voor uw blogs, advertenties, e-mails en website 10x sneller en bespaar uren werk.

Geen kredietkaart nodig.
hero-image shape shape
Hoe?

Hoe werkt het?

U moet een paar eenvoudige stappen volgen om uw inhoud te genereren. Gebruik de AI en bespaar tijd.

1

Selecteer een sjabloon

Kies een sjabloon voor het maken van inhoud. Er zijn meerdere sjablonen beschikbaar voor al uw behoeften.

2

Vul het formulier in

Voer een gedetailleerde beschrijving van uw inhoud in. Vertel de AI wat je wilt.

3

Krijg uw inhoud

Ontvang een unieke inhoud van hoge kwaliteit. De inhoud is plagiaatvrij en u kunt deze overal gebruiken.

Sjablonen

AI-inhoudschrijver

Genereer uw gewenste inhoud met meer dan 60+ sjablonen voor het maken van inhoud.

Artikel en Blogs

Advertenties en Marketingtools

Algemeen schrijven

Ecommerce

Social Media

Website

Ander

ChatBots

AI Chat-assistenten

AI ChatBots gebruiken kunstmatige intelligentie om uw vragen en gesprekken te begrijpen en erop te reageren. Chatbots zijn erg nuttig omdat ze u direct en gepersonaliseerde hulp kunnen bieden.

We bieden een breed scala aan gespecialiseerde chatbots in verschillende branches. Bijv. Relatieadviseur, Business Coach, Motiverende Spreker, Life Coach, Advocaat, Dokter etc.

Chat nu
about-image
Prijzen

Onze prijsplannen

We bieden flexibele tariefplannen om aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten te voldoen.

7 days trial

Proefperiode
Kenmerken van  7 days trial
 • 39 AI-documentsjablonen
 • 5,000 Woorden per maand
 • AI-chatcoach
 • 8 AI-chatbots
 • AI-code
 • Advertenties verbergen
shape
FAQ

Nog vragen? Beantwoord

Hier proberen we u antwoorden te geven op enkele van de meest gestelde vragen over ons product.

Bij de sjablonen "AI Chat" heeft u de mogelijkheid om in een chat aan 13 AI-coaches professionele vragen te stellen. De coaches zijn geen mensen, maar toch antwoorden ze alsof ze dat wel zijn. (Alle chats worden niet opgeslagen in onze database).

We hebben de volgende coaches:

John Doe - SEO-specialist
Victoria Royal - Businesscoach
Anthony Renwick - Motivatiecoach
Elizabeth Claire - Relatiecoach
Charli Sandford - Cyberbeveiligingsspecialist
Matthew Doe - Life coach
Max Keighley - Loopbaanadviseur
Matilda Fong - Dokter
Kiara Sidney - Accountant
Isabel Tindal - Dichter
Jade Tripp - Reisgids
Frieda Jong - Gedragsdeskundige voor dieren                                   Win Jammi- Voedingsdeskundige en kok

Vraag om advies als u motivatie of nieuwe ideeën nodig heeft, uw bedrijf wilt laten groeien, een gedicht nodig heeft, op reis gaat, enzovoort.

Indien u behoefte heeft aan een code voor het programmeren van een script (in elke programmeertaal mogelijk), kunt u het AI-programma verzoeken de code te genereren.

 • Bei Ai-software-solutions.eu werden die eingegebenen Daten gemäß den Datenschutzbestimmungen und geltenden Gesetzen in Europa behandelt. Die eingegebenen Daten werden nur für den angegebenen Zweck verwendet. Um ein Ergebnis nach der Eingabe zu erhalten, werden die Daten anonymisiert (dh ohne Namen, E-Mail und IP-Adresse usw.) mit einem ChatGpt-Programm ausgetauscht.
  • Es wird sorgfältig darauf geachtet, dass die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, um die Sicherheit und den Schutz der Daten zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist eine direkte Verbindung zwischen ai-software-solutions.eu und Social-Media-Kanälen ausgeschlossen.
  • Nachdem die Eingabe auf der Website erfolgt ist, können die Antworten vom Benutzer selbst in seinem persönlichen Konto auf Ai-software-solutions.eu gespeichert werden. Ein Benutzer kann seine Daten jederzeit selbst löschen und hat somit die Kontrolle darüber.
  • Ai-software-solutions.eu teilt die eingegebenen Daten nicht mit unbefugten Dritten.
  • Es ist wichtig zu beachten, dass Ai-software-solutions.eu alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreift, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Dies beinhaltet den Schutz vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung von Daten.
  • Es ist bei Ai-software-solutions.eu untersagt, illegale, gewalttätige oder sexuelle Inhalte einzugeben und zu generieren. Ein Benutzer kann ohne Vorankündigung als Mitglied ausgeschlossen werden, wenn er sich nicht an die Regeln hält.
  • Wenn Benutzer weitere Fragen oder Bedenken zur Behandlung ihrer Eingabe haben, können sie sich jederzeit unter contact@Ai-software-solutions.eu melden. Das Unternehmen steht gerne zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und weitere Informationen bereitzustellen.

 

©2023, AI-Software Solutions

 • Bij Ai-software-solutions.eu worden de ingevoerde gegevens volgens de privacywetgeving en geldende wetten in Europa behandeld. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het opgegeven doel. Om een resultaat te verkrijgen na invoer, worden de gegevens geanonimiseerd (dwz. zonder naam, email en IP-adres, etc) uitgewisseld met een ChatGpt-programma.
 • Er wordt zorgvuldig nageleefd dat de privacyrichtlijnen worden gehandhaafd om de veiligheid en bescherming van de gegevens te waarborgen. Om deze reden is een directe koppeling tussen ai-software-solutions.eu en socialmediakanalen uitgesloten.
 • Nadat de invoer op de website is gedaan, kunnen de antwoorden door de gebruiker zelf opgeslagen worden in het persoonlijke account op Ai-software-solutions.eu. Een gebruiker kan zijn data altijd zelf verwijderen en heeft er zodoende controle over.
 • Ai-software-solutions.eu deelt de ingevoerde gegevens niet met onbevoegde derden.
 • Het is belangrijk op te merken dat Ai-software-solutions.eu alle benodigde technische en organisatorische maatregelen neemt om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Dit omvat bescherming tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging van gegevens.
 • Het is bij Ai-software-solutions.eu verboden om illegale, gewelddadige of seksuele inhoud in te voeren en te genereren. Een gebruiker kan zonder kennisgeving als lid worden uitgesloten als hij/zij zich niet aan de regels houdt.
 • Als gebruikers verdere vragen of bezorgdheden hebben over de behandeling van hun invoer, kunnen ze te allen tijde contact opnemen met contact@Ai-software-solutions.eu. Het bedrijf staat graag klaar om alle vragen te beantwoorden en verdere informatie te verstrekken.

 

©2023, AI-Software Solutions

 

At Ai-software-solutions.eu, the entered data is handled in accordance with privacy legislation and applicable laws in Europe. The entered data is only used for the specified purpose. To obtain a result after input, the data is anonymized (i.e., without name, email, and IP address, etc.) and exchanged with a ChatGpt program.

Care is taken to ensure that privacy guidelines are adhered to in order to guarantee the security and protection of the data. For this reason, a direct link between ai-software-solutions.eu and social media channels is excluded.

After input on the website, users can save the answers themselves in their personal account on Ai-software-solutions.eu. A user can always delete their data and thus has control over it.

Ai-software-solutions.eu does not share the entered data with unauthorized third parties.

It is important to note that Ai-software-solutions.eu takes all necessary technical and organizational measures to ensure the security of the data. This includes protection against unauthorized access, loss, or destruction of data.

It is prohibited to enter and generate illegal, violent, or sexual content at Ai-software-solutions.eu. A user can be excluded as a member without notice if they do not comply with the rules.

If users have further questions or concerns about the handling of their input, they can contact contact@Ai-software-solutions.eu at any time. The company is happy to answer all questions and provide further information.

 

In dit artikel willen we u een gedetailleerde handleiding geven voor onze AI-templates (61).

Stap 1: Kies uw gewenste taal:
Bovenaan rechts kunt u met de muis de taal selecteren waarin u het hele programma wilt gebruiken. Ons platform zal deze instelling aannemen, voor zover mogelijk.

Stap 2: Kies een geschikt template:
Onze AI-templates bieden een scala aan opties om het gewenste resultaat te behalen. Als u bijvoorbeeld een artikel wilt schrijven, selecteert u het template "Artikel schrijven" en voert u een titel in het bijbehorende veld in. Hieronder kunt u belangrijke informatie invoeren die in uw artikel verwerkt moet worden.

Stap 3: Selecteer de taal en kwaliteit van de tekst:
Voer alle informatie in de gewenste taal in, zodat de tekst in dezelfde taal wordt gegenereerd. Daarnaast kunt u de kwaliteit van de tekst bepalen.

Stap 4: Bepaal de gewenste toon:
Stel de gewenste toon in voor de gegenereerde tekst om de gewenste sfeer te creëren.

Stap 5: Aantal en lengte van gegenereerde teksten:
Beslis hoeveel teksten gegenereerd moeten worden waaruit u de beste kunt kiezen. Geef ook aan hoe lang de tekst moet zijn.

Stap 6: Klik op "Genereren":
Nadat u alle instellingen heeft gemaakt, klikt u op "Genereren". Ons systeem zal de tekst voor u produceren.

Stap 7: Sla de gegenereerde tekst op:
Boven het tekstveld heeft u de mogelijkheid om de gegenereerde tekst op te slaan. Als u met de muis over de oranje symbolen beweegt, krijgt u een korte beschrijving van de functies.

Let op het volgende:
Op ons platform worden alle opgeslagen teksten in uw eigen account maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Sommige functies slaan slechts 24 uur alle documenten op. Dit geldt ook voor teksten die anoniem zijn gegenereerd door OpenAI. Het wordt daarom aanbevolen om alles gegenereerde onmiddellijk te downloaden en thuis op te slaan.

Houd er ook rekening mee dat uw lidmaatschap maandelijks een bepaald aantal woorden omvat dat over het hele platform wordt verdeeld. Dus als u meerdere pogingen onderneemt om een bepaalde tekst te verkrijgen, wordt elke invoer en elk resultaat afgetrokken van uw beschikbare woordaantal. Op het dashboard kunt u altijd zien hoeveel woorden u al heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn. We raden u daarom aan om uw vragen zorgvuldig te overwegen voordat u iets genereert.

 

In dit artikel willen we u een gedetailleerde handleiding geven voor onze AI-templates (61).

Stap 1: Kies uw gewenste taal:
Bovenaan rechts kunt u met de muis de taal selecteren waarin u het hele programma wilt gebruiken. Ons platform zal deze instelling aannemen, voor zover mogelijk.

Stap 2: Kies een geschikt template:
Onze AI-templates bieden een scala aan opties om het gewenste resultaat te behalen. Als u bijvoorbeeld een artikel wilt schrijven, selecteert u het template "Artikel schrijven" en voert u een titel in het bijbehorende veld in. Hieronder kunt u belangrijke informatie invoeren die in uw artikel verwerkt moet worden.

Stap 3: Selecteer de taal en kwaliteit van de tekst:
Voer alle informatie in de gewenste taal in, zodat de tekst in dezelfde taal wordt gegenereerd. Daarnaast kunt u de kwaliteit van de tekst bepalen.

Stap 4: Bepaal de gewenste toon:
Stel de gewenste toon in voor de gegenereerde tekst om de gewenste sfeer te creëren.

Stap 5: Aantal en lengte van gegenereerde teksten:
Beslis hoeveel teksten gegenereerd moeten worden waaruit u de beste kunt kiezen. Geef ook aan hoe lang de tekst moet zijn.

Stap 6: Klik op "Genereren":
Nadat u alle instellingen heeft gemaakt, klikt u op "Genereren". Ons systeem zal de tekst voor u produceren.

Stap 7: Sla de gegenereerde tekst op:
Boven het tekstveld heeft u de mogelijkheid om de gegenereerde tekst op te slaan. Als u met de muis over de oranje symbolen beweegt, krijgt u een korte beschrijving van de functies.

Let op het volgende:
Op ons platform worden alle opgeslagen teksten in uw eigen account maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Sommige functies slaan slechts 24 uur alle documenten op. Dit geldt ook voor teksten die anoniem zijn gegenereerd door OpenAI. Het wordt daarom aanbevolen om alles gegenereerde onmiddellijk te downloaden en thuis op te slaan.

Houd er ook rekening mee dat uw lidmaatschap maandelijks een bepaald aantal woorden omvat dat over het hele platform wordt verdeeld. Dus als u meerdere pogingen onderneemt om een bepaalde tekst te verkrijgen, wordt elke invoer en elk resultaat afgetrokken van uw beschikbare woordaantal. Op het dashboard kunt u altijd zien hoeveel woorden u al heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn. We raden u daarom aan om uw vragen zorgvuldig te overwegen voordat u iets genereert.

 

Koekjes

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk beleeft.

Aanvaarden